Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Giả sử có tình huống xe đang nổ máy, vẫn để chìa khóa trong xe và nhấn nút khóa trên màn hình khi rời xe thì hiện tượng gì xảy ra? Trả lời cho: Giả sử có tình huống xe đang nổ máy, vẫn để chìa khóa trong xe và nhấn nút khóa trên màn hình khi rời xe thì hiện tượng gì xảy ra?

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    01/11/2022 lúc 21:35

    Tính năng này hơi an toàn quá bác ạ