Home Diễn đàn Hỏi – Đáp 🔖 Vinfast | Trên các dòng xe điện cao cấp có chức năng rửa đèn pha hay không ? Trả lời cho: 🔖 Vinfast | Trên các dòng xe điện cao cấp có chức năng rửa đèn pha hay không ?

  • Đình Linh Nguyễn

    0 VF Points
    VVIP
    03/11/2022 lúc 17:07

    Theo em đánh giá từ bữa sự kiện thì xe VF8 không có vị trí rửa đèn, còn VF9 chắc cũng vậy. Sau này không biết bản chính thức có thay đổi gì không thôi