Home Diễn đàn Tin tức Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr Trả lời cho: Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr

  • Đình Linh Nguyễn

    0 VF Points
    VVIP
    03/11/2022 lúc 17:18

    Câu chuyện về xe Vinfast sau sự kiện đã lắng xuống, giờ chỉ chờ xem Vinfast công bố kết quả trên diễn đàn để anh em có động lực viết bài