Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Hướng dẫn khởi động xe VinFast khi chìa khóa hết Pin hoặc bị hư hỏng ví dụ bị rớt xuống nước Trả lời cho: Hướng dẫn khởi động xe VinFast khi chìa khóa hết Pin hoặc bị hư hỏng ví dụ bị rớt xuống nước

  • Dương Thanh Minh

    3.970 VF Points
    VVIP
    04/11/2022 lúc 09:41

    Bác thử trước đi, khi chẳng may gặp phải tình huống thì khỏi rối