Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Em độ lại tấm ngăn cốp của vfe34 Trả lời cho: Em độ lại tấm ngăn cốp của vfe34

  • Hiếu Phạm Tuấn

    25 VF Points
    Chủ xe
    06/11/2022 lúc 12:21

    Cứ dùng vài tháng là bị gãy thôi bác, nhắc vợ con cẩn thận rồi nhưng cũng ko kiểm soát hết được. Xe em mới về tuần đầu đã bị hơi gãy phía sau, có thể trẻ con bám vào.