Home Diễn đàn Tin tức Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr Trả lời cho: Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr

  • Dương Văn Huân

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 17:38

    các bạn nói đúng, mình nghĩ Vinfast sẽ không bật chức năng kiếm tiền từ Facebook và Youtube