Home Diễn đàn Phong cách sống Oto điện có đi được các tỉnh lân cận? Trả lời cho: Oto điện có đi được các tỉnh lân cận?

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 20:54

    Đi xa thì mình cứ chủ động sạc xe đầy đủ, có khi tôi thấy phải đi được hơn 400km đó bác nên chặng này có khi không cần ghé trạm sạc thêm