Home Diễn đàn Phong cách sống Xe điện là xu thế tương lai (giải pháp xanh cơ sở hạ tầng; chính sách về xe xăng…) Trả lời cho: Xe điện là xu thế tương lai (giải pháp xanh cơ sở hạ tầng; chính sách về xe xăng…)

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 21:46

    Xu hướng tương lai sẽ thuần hóa xe điện mà bác. Vinfast đang đi dẫn đầu xu hướng!