Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Niên hạn xe oto là bao lâu Trả lời cho: Niên hạn xe oto là bao lâu

  • Hoàng Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:03

    Theo Điều 5 Nghị định 95/2009/NĐ-CP, niên hạn sử dụng xe ô tô được tính theo năm, bắt đầu từ năm xe ô tô được sản xuất. Riêng một số trường hợp đặc biệt cho phép thì tính niên hạn từ năm đăng ký xe ô tô lần đầu