Home Diễn đàn Tin tức Các bản hợp đồng được ký kết hợp tác với các đơn vị sản xuất pin, sản xuất xe điện Trả lời cho: Các bản hợp đồng được ký kết hợp tác với các đơn vị sản xuất pin, sản xuất xe điện

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:10

    Bác Vượng mà đã chơi là phải thắng mà muốn thắng phải đầu tư lớn