Home Diễn đàn Tâm sự 5000 xe điện VF 8 sẽ được xuất khẩu sang Mỹ vào cuối năm nay Trả lời cho: 5000 xe điện VF 8 sẽ được xuất khẩu sang Mỹ vào cuối năm nay

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 22:35

    Các bác cọc VF 8 đã nhận được xe chưa? Đáng lẽ phải bàn giao xong xe trong nước rồi mới lấn sân sang thị trường nước ngoài chứ.