Home Diễn đàn Tâm sự Review trải nghiệm khi lái thử VF e34 Trả lời cho: Review trải nghiệm khi lái thử VF e34

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    07/11/2022 lúc 22:59

    Cá nhân mình thấy việc sạc xe rất thoải mái. Xe sạc 30% lên 95% mất khoảng 12 tiếng nên mình cứ cắm sạc lúc 7h tối và 7h sáng hôm sau là đầy bình, đi thoải mái luôn.