Home Diễn đàn Phong cách sống Xe điện là xu thế tương lai (giải pháp xanh cơ sở hạ tầng; chính sách về xe xăng…) Trả lời cho: Xe điện là xu thế tương lai (giải pháp xanh cơ sở hạ tầng; chính sách về xe xăng…)

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    08/11/2022 lúc 06:25

    Nhưng mà xe điện có đi được đường dài không? Nếu như đang đi giữa đường mà gần hết pin thì sao?