Home Diễn đàn Tâm sự Góp ý cải thiện diễn đàn hoạt động tốt hơn ở đây ! Trả lời cho: Góp ý cải thiện diễn đàn hoạt động tốt hơn ở đây !

  • Doanh Phạm

    4.480 VF Points
    VVIP
    08/11/2022 lúc 10:46

    Chính nhà bà xác. Góp ý thêm là diễn đàn nên thêm nhiều danh mục hơn nữa. Như chia nhỏ danh mục các loại xe, các vùng bắc trung nam để anh em tiện tho luận, cũng như hỏi đáp về xe mình đang sở hữu.