Home Diễn đàn Tâm sự Diễn đàn chưa thực sự hoạt động hiệu quả Trả lời cho: Diễn đàn chưa thực sự hoạt động hiệu quả

  • BÌNH NGUYỄN THANH

    20 VF Points
    Chủ xe
    08/11/2022 lúc 11:00

    Mình nghĩ không nên chỉ chia sẻ/ chủ đề về VINFAST, nên chia sẻ đa dạng chủ để về xe, cái hay, cái dở đó cũng là thông tin giúp ích cho VINFAST cải tiến.