Home Diễn đàn Đánh giá xe Kỳ vọng giá nào cho VF5, VF6 và VF7 sắp ra mắt tới đây??? Trả lời cho: Kỳ vọng giá nào cho VF5, VF6 và VF7 sắp ra mắt tới đây???

  • Phước Phạm Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    09/11/2022 lúc 08:01

    Mong chờ và hy vọng là giá như dự kiến hoặc rẻ hơn thì tốt cho người dùng, thêm khuyến mại nước thì ối dồi ôi, đổi xe thôi..