Home Diễn đàn Tin tức 🔖 Chủ xe nói gì về giải thưởng tương tác với diễn đàn mới được công bố ? Trả lời cho: 🔖 Chủ xe nói gì về giải thưởng tương tác với diễn đàn mới được công bố ?

  • Đặng Quốc Giang

    0 VF Points
    Chủ xe
    09/11/2022 lúc 13:28

    Thật tuyệt vời, chúc mừng mr Huân cùng đóng góp cho hội Vin DNB một giải thưởng thật ý nghĩa để tặng ngày họp mặt Hội Vin DND sắp tới. Hy vọng cuôc họp mặt sắp tới của tất cả gia đình Hội Vin Đông Nam Bộ được đầy đủ để chúng ta giao lưu học hỏi và ngày một đoàn kết, ý nghĩa hơn đúng như ý nghĩa của Hội Vin! Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.