Home Diễn đàn Công nghệ ô tô VinFast cũng là một trong ít thương hiệu toàn cầu làm chủ công nghệ sản xuất pin Trả lời cho: VinFast cũng là một trong ít thương hiệu toàn cầu làm chủ công nghệ sản xuất pin

  • Nhật Đoàn Long

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    10/11/2022 lúc 17:08

    Trong tương lai nếu được, mình nghĩ VF có thể sẽ đầu tư sản xuất trực tiếp full chi tiết của xe, đảm bảo 100% xe của người Việt