Home Diễn đàn Tâm sự Vinfast được gì và mất gì khi ra chính sách áp voucher khi mua xe của hãng Trả lời cho: Vinfast được gì và mất gì khi ra chính sách áp voucher khi mua xe của hãng

  • Quân Trần văn

    50 VF Points
    Thành viên
    10/11/2022 lúc 18:27

    Vin đang làm mọi cách để lấy thị trường, để người dùng một lần được trải nhiễm những chiếc xe của hãng và khi đã sử dụng rồi thì muốn sử dụng những sản phẩm tiếp theo