Home Diễn đàn Tâm sự Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức. Trả lời cho: Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức.

  • Bùi Quyết Tiến

    2.205 VF Points
    VIP
    10/11/2022 lúc 20:38

    Đợt xếp xe hình bản đồ e thấy nhiều bác ở miền trung cũng đi ra xếp lắm ạ, các bác ý cũng nhiệt tình đi cả một trặng đường dài ra để xếp xe