Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Dương Thanh Minh

    4.170 VF Points
    VVIP
    11/11/2022 lúc 09:03

    Theo kế hoạch thống nhất thì đúng 8h xuất phát sau khi ăn sáng xong, nên các đoàn tranh thủ đến sớm trước. Đoàn BRVT gần nên có gắn đến sớm để định vị và ổn định đoàn trước nhé em