Home Diễn đàn Tâm sự BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?! Trả lời cho: BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?!

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 10:35

    rồi thời gian sẽ chứng minh thôi mà bác , xe chất lượng , bền bỉ thì khó chết lắm