Home Diễn đàn Tâm sự Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức. Trả lời cho: Cần lắm một sự kiện offline do Vinfast tổ chức.

  • Bùi Duy Trung

    75 VF Points
    Thành viên VVIP
    11/11/2022 lúc 12:18

    K biết vè mời cho kiểu gì..nhưng e thấy vẫn nhiều ghế trống.mà trc đó rõ là tổng đài đã liên hệ lại hỏi có đi hay không rồi :((. Tiếc cho bác k có vé ghê