Home Diễn đàn Tin tức Xe điện sẽ là tương lai của ngành công nghiệp xe oto Trả lời cho: Xe điện sẽ là tương lai của ngành công nghiệp xe oto

  • Công Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 12:54

    Thật ra thì tôi nghĩ xe điện rất có tương lai nhưng cụ thể thời gian thế nào để chiếm hoàn toàn vị thế của xe xăng thì vẫn chưa biết được vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm