Home Diễn đàn Tin tức Xe điện sẽ là tương lai của ngành công nghiệp xe oto Trả lời cho: Xe điện sẽ là tương lai của ngành công nghiệp xe oto

  • Ngọc Đoàn Bảo

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 12:59

    Dự báo thì cứ dự báo như thế nhưng thực tế xe xăng đã quen thuộc bao lâu nay, có vị trí khó thay đổi đối với nhiều người