Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Cần xin tips bảo vệ gương an toàn khỏi gương tặc Trả lời cho: Cần xin tips bảo vệ gương an toàn khỏi gương tặc

  • Ngọc Nguyễn Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 13:05

    Tốt nhất thì nên đỗ xe chỗ nào an toàn, có người trông coi ý các ông ạ, chứ bị vặt gương thế này vừa tốn tiền lại còn tốn thời gian đi lặp lại