Home Diễn đàn Tâm sự Gắn bó với xe điện là quyết định đúng đắn nhất tôi đã thực hiện đc cho gia đình mình Trả lời cho: Gắn bó với xe điện là quyết định đúng đắn nhất tôi đã thực hiện đc cho gia đình mình

  • Hòa Lê Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    11/11/2022 lúc 13:21

    Xe xài pin mà nên k sợ cháy nổ trong nhà, quyết định rất đúng đắn trong cái thời điểm các vụ cháy nổ xảy ra liên miên như thế này