Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Số thứ tự 8xx, “nghe đồn” sắp được nhận VF 8 phải không ạ? Trả lời cho: Số thứ tự 8xx, “nghe đồn” sắp được nhận VF 8 phải không ạ?

  • Phạm Văn Hùng

    0 VF Points
    VIP
    11/11/2022 lúc 15:28

    Nhiều người nhận xe đợt trước, sử dụng và đánh ra cao VF8, đợt lái thử mình đã được trải nghiệm rồi! Đúng như mong đợi!