Home Diễn đàn Tâm sự Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì! Trả lời cho: Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì!

  • Bùi Duy Trung

    2.740 VF Points
    VVIP
    11/11/2022 lúc 15:31

    Đấy bác hiểu câu chuyện dần rồi đó..bác mà đặt nhiều là sau e trao bác thêm giải thành viên thân cận.mà bác cầy điểm lên vip đi.lười post bào quá đấy