Home Diễn đàn Tâm sự Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì! Trả lời cho: Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì!

  • Bùi Duy Trung

    2.740 VF Points
    VVIP
    11/11/2022 lúc 15:50

    Mà lúc đó k có tâm trạng để post bài hay cầy điểm nữa ấy bác..mong Vin có kế hoạch hợp lý cho ae!