Home Diễn đàn Tâm sự Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì! Trả lời cho: Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì!

  • Bùi Duy Trung

    75 VF Points
    Thành viên
    12/11/2022 lúc 08:18

    Hơi ghê ghê bác nhỉ..như bác doanh chạy nhiều kinh nghiệm đầy mình.đi đâu k fai suy nghĩ gì cả