Home Diễn đàn Tâm sự Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì! Trả lời cho: Sau 1 tháng hoạt động hội Vinfast toàn cầu đã đạt được những gì!

  • Bùi Duy Trung

    75 VF Points
    Thành viên
    12/11/2022 lúc 10:18

    Vâng bác.đợt e cho ra viện dinh dưỡng khám các kiểu với lấy sữa ở đó về mà vẫn k thay đổi gì cả..chán bác ạ