Home Diễn đàn Tâm sự Vinfast được gì và mất gì khi ra chính sách áp voucher khi mua xe của hãng Trả lời cho: Vinfast được gì và mất gì khi ra chính sách áp voucher khi mua xe của hãng

  • NGUYỄN MINH TUẤN Nguyễn

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 12:27

    Tại sao Vinfast ko phát voucher cho người mua xe dùng voucher đấy để mua nhà nhỉ 😁. Mua xe xong, mua luôn nhà Vin thế cũng hay mà.