Home Diễn đàn Tâm sự BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?! Trả lời cho: BẠN NGHĨ SAO KHI BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT CHIẾC VINFAST LUXSA MÀ CÓ NGƯỜI NÓI CHIẾC XE QUỐC DÂN CHẾT YỂU NHANH NHẤT?!?!

  • Đặng Quốc Giang

    25 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 14:55

    a bên Ngân hàng e, tuần sau anh xuống VT, chỉ đường giúp anh với , đường nào ok á, không kẹt xe