Home Diễn đàn Tin tức Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy Trả lời cho: Thông Báo Event Big Off Hội VinFast Đông Nam Bộ ngày 01/01/2023 Tại Vĩnh Hy

  • Bùi Duy Hoàn Bùi Duy Hoàn

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 21:20

    Bữa đi gala bên vin thấy sơn tùng hát hay vs vũ điệu đẹp. Vin tổ chức rất ok ca sĩ hạng A