Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VinFast hợp tác với công ty Canada, giải quyết bài toán tái chế pin xe điện Trả lời cho: VinFast hợp tác với công ty Canada, giải quyết bài toán tái chế pin xe điện

  • Hòa Lê Thị Vân

    0 VF Points
    Chủ xe
    12/11/2022 lúc 21:25

    Tái chế được 80 – 100% thì tỷ lệ chất thải cực ít luôn, mà còn tiết kiệm nguyên liệu nữa. Công nghệ hiện đại quá.