Home Diễn đàn VF e34 Test ắc-quy mới của VF e34: bài mở toang cửa + đỗ đêm lần hai  Trả lời cho: Test ắc-quy mới của VF e34: bài mở toang cửa + đỗ đêm lần hai 

  • Thánh phượt xe điện

    10 VF Points
    Thành viên
    13/11/2022 lúc 18:41

    Mình có bị giật nhé, đi khá khó chịu. Chế độ eco nhé. Phải chuyển qua comfort đỡ hơn xíu. Mình đã email cho CSKH rồi đấy.