Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF e34 gặp trục trặc nhưng chưa tìm được nguyên nhân Trả lời cho: VF e34 gặp trục trặc nhưng chưa tìm được nguyên nhân

  • Hoàng Việt Quang

    0 VF Points
    Thành viên
    14/11/2022 lúc 14:03

    Trộm vía từ ngày mua xe chưa bị lỗi như thế bao giờ. Nhưng mà để chắc chắn thì cứ bất thường thì đưa ra gara luôn