Home Diễn đàn Đánh giá xe Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống? Trả lời cho: Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống?

  • Ngọc Đoàn Bảo

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 13:52

    Có thay thế được thì chắc cũng phải mấy năm nữa cơ, vẫn còn nhiều người sợ hết điện giữa đường lắm!