Home Diễn đàn Đánh giá xe Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống? Trả lời cho: Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống?

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 13:53

    Ô em cũng đang hóng cái tọa đàm đấy, mọi người xem xong có gì bàn luận cho em ké miếng với!!