Home Diễn đàn Đánh giá xe Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống? Trả lời cho: Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống?

  • Hoàng Anh Nguyễn

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 13:56

    Em cũng muốn đổi sang xe điện mà nghĩ đến cảnh kẹt giữa đường thì cũng khiếp đảm.