Home Diễn đàn Đánh giá xe Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống? Trả lời cho: Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống?

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 13:56

    Bác yên tâm, bây giờ VinFast họ cũng đã phủ sóng trạm sạc ầm ầm rồi mà!