Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe An toàn là trên hết.Bạn nghĩ sao nếu xe mình bị thế này. Hãy đưa vào hãng hoặc gara uy tín để tránh phát sinh Trả lời cho: An toàn là trên hết.Bạn nghĩ sao nếu xe mình bị thế này. Hãy đưa vào hãng hoặc gara uy tín để tránh phát sinh

  • Quang Nguyễn Thanh

    0 VF Points
    Thành viên
    15/11/2022 lúc 15:25

    Mình thấy hãng có nhiều phòng sơn và kỹ thuật hiện đại