Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Cho anh em biết điều gì thu hút thành viên cộng đồng Vinfast khi chưa đầy 1 tháng đã có hơn 3k chủ đề? Trả lời cho: Cho anh em biết điều gì thu hút thành viên cộng đồng Vinfast khi chưa đầy 1 tháng đã có hơn 3k chủ đề?

  • Dương Lê Đại

    0 VF Points
    Danh dự
    15/11/2022 lúc 15:51

    Thực ra cá nhân mình thấy là để kiếm VF point là chủ yếu. Nhiều khi dạo đọc diễn đàn thấy không có nhiều bài viết thực sự chất lượng, hi vọng đội ngũ admin sẽ sớm khắc phục được vấn đề này.