Home Diễn đàn Tâm sự Cách điều chỉnh áp suất lốp ô tô an toàn trong mùa hè Trả lời cho: Cách điều chỉnh áp suất lốp ô tô an toàn trong mùa hè

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 16:07

    Ôi công nhận đấy, đợt nắng nóng cao điểm em cũng bị nổ lốp 1 lần vì bơm căng quá. Cứ nghĩ bơm căng chút đi cho nhẹ, từ sau chừa luôn