Home Diễn đàn Tin tức 🔖 Chủ xe nói gì về giải thưởng tương tác với diễn đàn mới được công bố ? Trả lời cho: 🔖 Chủ xe nói gì về giải thưởng tương tác với diễn đàn mới được công bố ?

 • Dương Văn Huân

  3.135 VF Points
  VVIP
  15/11/2022 lúc 18:38

  Mỗi ngày bác phải viết 10 bài, được duyệt sẽ được 500 VF

  Tương tác 10 lần được 20 VF / ngày tối đa 3 lần

  ———————————–

  Tổng sẽ dc : 560 VF / 1 ngày