Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Fadil đi đường hỗn hợp hết 5l/100km là nhiều hay ít? Trả lời cho: Fadil đi đường hỗn hợp hết 5l/100km là nhiều hay ít?

  • Trần Quang Linh

    0 VF Points
    Chủ xe
    16/11/2022 lúc 10:02

    Tháng em cũng đi tầm như bác, nhưng chắc em đi đường Hà Nội nên tốn nhiều xăng hơn, tính ra tháng em đổ khoảng 2tr7 – 2tr8 đấy.