Home Diễn đàn Công nghệ ô tô 🔖 Bản đồ trên xe Vinfast Lux có thể hiện chi tiết đường đi mới nhất không ? Trả lời cho: 🔖 Bản đồ trên xe Vinfast Lux có thể hiện chi tiết đường đi mới nhất không ?

  • Hiệp Nguyễn Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    16/11/2022 lúc 10:24

    đúng rồi bác ơi, không dùng carplay thì k chi tiết được đâu