Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Những hạng mục cần bảo dưỡng trước khi đi du lịch xa bằng xe điện VinFast Trả lời cho: Những hạng mục cần bảo dưỡng trước khi đi du lịch xa bằng xe điện VinFast

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    16/11/2022 lúc 12:28

    Trạm sạc đầy đường ý bác, sạc khoảng 18 phút là đi ok luôn. Nghỉ ngơi sau lái dài cũng đỡ căng thẳng