Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VinFast đầu tư vào dây chuyền sản xuất, hướng tới định vị nhà sản xuất toàn cầu Trả lời cho: VinFast đầu tư vào dây chuyền sản xuất, hướng tới định vị nhà sản xuất toàn cầu

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Thành viên
    16/11/2022 lúc 15:39

    Giờ hiện đại nhỉ, cái gì cũng robot làm hết